Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до самостійної роботи навчальної дисципліни Мікроекономіка

Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з Мікроекономіки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Мікроекономіка

Методичні вказівки до виконання ІНДЗ

Методичні рекомендації Іноземна мова бакалавр

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Аудит

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Страхування

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Аудит

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму Облік і аудит з дисципліни Страхування

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Облік у зарубіжних країнах

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік у зарубіжних країнах

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра з дисципліни Аудит

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра з дисципліни Облік в зарубіжних країнах

Методичні вказівки до семінарських і практичних занять з дисципліни Страхування

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів з дисципліни Стратегічне управління підприємством

Програма нормативної навчальної дисципліни Менеджмент організацій підготовки магістра

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни Стратегічне управління підприємством (для магістрів)

Методичні рекомендації для магістрів щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни Менеджмент організації

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни Стратегічне управління підприємством

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з Ділової іноземної мови

Методичні рекомендації до самостійної роботи з Іноземної мови

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни Стратегічне управління підприємством