Навчально-методичні матеріали

Методичні рекомендації для підготовки магістрів за освітньою програмою «Облік і оподаткування»

ВМЗП 1  Ділова іноземна мова

ВМЗП 2 Методологія та організація наукових досліджень

ВМПП 1 Облік і звітність за міжнародними стандартами

ВМПП 2 Стратегічне управління підприємством

ВМПП 3 Державний фінансовий контроль

ВМПП 4 Облік і аналіз ЗЕД

ВМПП 5 Податкова звітність

ВМПП 5 Податкове планування

ВМПП 6 Бюджетний менеджмент

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт Організація бух. обліку

МЗП1 Глобальна економіка

ВМПП6 Фінансовий менеджмент

МЗП2 Корпоративна соціальна відповідальність

МЗП3 Інноваційний розвиток підприємства

МПП1 Бухгалтерский облік в управлінні підприємством

МПП2 Фінансовий аналіз

МПП3Організація бухгалтерского обліку РП

МПП4 Організація і методика аудиту

Методичні рекомендації до підготовки і захисту магістерської роботи

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

Програма виробничої практики

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів з дисципліни Стратегічне управління підприємством

Програма нормативної навчальної дисципліни Менеджмент організацій підготовки магістра

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни Стратегічне управління підприємством (для магістрів)

Методичні рекомендації для магістрів щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни Менеджмент організації

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни Стратегічне управління підприємством

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з Ділової іноземної мови

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни Стратегічне управління підприємством