Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до самостійної роботи навчальної дисципліни Мікроекономіка

Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з Мікроекономіки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Мікроекономіка

Методичні вказівки до виконання ІНДЗ