ПВНЗ «НЕУ» УСПІШНО ПРОЙШОВ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Відповідно до Протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України №56/1 від 15 червня 2017року Нікопольський економічний університет успішно пройшов ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Запрошуємо на навчання всіх бажаючих.

Навчання проводитимуть досвідчені викладачі, кандидати наук, фахівці своєї справи.

Значна  увага під час навчання  приділятиметься практичній підготовці.