Ліцензування та акредитація

 

    ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

   ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ   акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит»