Ліцензування та акредитація

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗВІТ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ   акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ   акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР

ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» не проводить тендерних процедур.