Кафедра «Обліку і оподаткування»

   1378748382_den_studenta_kartinki_789-211Кафедра «Обліку і оподаткування»  готує  студентів  денної та заочної форм навчання за освітніми рівнями бакалавра, магістра за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».   

Основна мета створення і діяльності кафедри обліку та фінансів полягає в інтеграції у складі університету в освітній світовий та європейський простір, у задоволенні попиту на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку та фінансів, що володіють знаннями і вміють їх ефективно використовувати. Реалізація такої мети базується на впровадженні інноваційних методів організації навчального процесу та застосуванні сучасних освітніх технологій, розвитку науково-дослідницької роботи.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців, які добре володіють сучасними інформаційними технологіями, знають світовий досвід оподаткування та новітні технології фіскального сервісу, зарубіжні та вітчизняні стандарти обліку і звітності, системи розрахунків. Відповідний набір дисциплін передбачений в робочих навчальних планах.

Перелік навчальних дисциплін, їх структура, логічна послідовність викладання, обсяг дають можливість забезпечити високий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців, які можуть працювати в органах Міністерства фінансів України, органах державної виконавчої влади, підприємствах, бюджетних установах на посадах, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та державних стандартів.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку  нового  покоління  висококваліфікованих фахівців  сфери  обліку і фінансів для різних галузей народного господарства, державних установ та організацій, фінансового ринку, бюджетної, податкової  та  грошово-кредитної  систем,  страхового ринку.

Отримавши диплом за напрямом  «Облік і оподаткування» або «Фінанси, банківська справа та страхування» фахівець може займати наступні посади:

державний податковий інспектор,
— інспектор з призначення та виплати пенсій,
— бухгалтер,
— бухгалтер — ревізор,
— касир,
— інспектор з питань соціальної допомоги,
— економіст,
— страховий агент,
— кредитний інспектор,
— брокер (посередник) з цінних паперів,
— дилер цінних паперів,
— біржовий маклер,
— інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей,
— інспектор-ревізор,
— митний інспектор,
— інспектор з контролю за цінами,
— інспектор з експорту,
— інспектор обмінних пунктів та інші посади.