Cпеціальності

«Маркетинг»

Фахівець з маркетингу займається вивченням та задоволенням потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку. Цей фахівець здійснює пошук ідей нових товарів, регулює ціноутворення, збут, просування продукції та послуг підприємства (установи, організації). Завдяки цьому є можливість реалізувати себе як:

—    товарознавець;
—    рекламіст;
—    логіст;
—    економіст функціональних підрозділів;
—    фахівець з маркетингу;
—    фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
—    фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
—    консультант з маркетингу.

«Облік і оподаткування»

Спеціальність «Облік і оподаткування» надає сучасні знання з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку, уявлення про засади функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю. Маючи диплом фахівця з обліку і оподаткування, випускник в перспективі:

—    кваліфікований бухгалтер;
—    аудитор;
—    ревізор;
—    економіст фінансових підрозділів;
—    керівник (фахівець) банківської установи;
—    керівник (фахівець) податкової служби;
—    фахівець-аналітик з економічних питань;
—    консультант з бухгалтерського обліку і аудиту.

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування займається виконанням фінансових та облікових робіт, організацією грошово-кредитного регулювання, банківської справи, оподаткування та страхування. Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати такі посади:

—    інспектор кредитний;
—    інспектор податкової служби;
—    інспектор-ревізор;
—    керівник (фахівець) фінансового відділу;
—    керівник (фахівець) банківської установи;
—    керівник (фахівець) страхової установи;
—    фахівець-аналітик з фінансової діяльності.

«Менеджмент»

Спеціаліст з менеджменту  займається організацією, плануванням, контролем всіх господарських процесів на підприємстві (організації), приймає відповідні управлінські рішення для стабілізації роботи підприємства (організації) у нестабільних ринкових умовах. Випускник цієї спеціальності може займати наступні посади:
—    менеджер (фахівець) в різних видах економічної  діяльності;
—    керівник (фахівець) функціональних підрозділів;
—    менеджер (фахівець) в апараті органів управління;
—    керівник підприємств, установ, організацій;
—    керівник проектів та програм;
—    менеджер-аналітик.