Cпеціальності

«Облік і оподаткування»

Спеціальність «Облік і оподаткування» надає сучасні знання з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку, уявлення про засади функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю. Маючи диплом фахівця з обліку і оподаткування, випускник в перспективі:

—    кваліфікований бухгалтер;
—    аудитор;
—    ревізор;
—    економіст фінансових підрозділів;
—    керівник (фахівець) банківської установи;
—    керівник (фахівець) податкової служби;
—    фахівець-аналітик з економічних питань;
—    консультант з бухгалтерського обліку і аудиту.

«Менеджмент»

Спеціаліст з менеджменту  займається організацією, плануванням, контролем всіх господарських процесів на підприємстві (організації), приймає відповідні управлінські рішення для стабілізації роботи підприємства (організації) у нестабільних ринкових умовах. Випускник цієї спеціальності може займати наступні посади:
—    менеджер (фахівець) в різних видах економічної  діяльності;
—    керівник (фахівець) функціональних підрозділів;
—    менеджер (фахівець) в апараті органів управління;
—    керівник підприємств, установ, організацій;
—    керівник проектів та програм;
—    менеджер-аналітик.