Успішні випускники

Шановні випускники!

      Чи пам’ятаєте Ви свої студентські роки, які провели в нашому університеті? Змінювалися його назви (Нікопольський інститут управління, бізнесу і права, Нікопольський економічний університет), університет розвивався, зростав, але найбільшим багатством нашого навчального закладу є наші випускники. Ми завжди пам’ятаємо Вас, раді Вашим успіхам, пишаємося Вашими досягненнями.

З ініціативи групи випускників та за підтримки керівництва університету найближчим часом буде створена громадська організація «Асоціація випускників Нікопольського економічного університету».

     Метою асоціації є підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу випускників університету і можливостей нашого навчального закладу з питань підготовки і перепідготовки кадрів.

Для досягнення цієї мети Асоціація, реалізуючи свої права, має вирішувати такі завдання:

  • створити банк даних про випускників НЕУ для встановлення і розвитку зв’язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;
  • сприяти випускникам університету в бізнесі, діловій кар’єрі, підвищенні кваліфікації й освітнього рівня, вирішенні соціальних проблем;
  • брати участь у профорієнтаційній роботі і залучати талановиту молодь для навчання у ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»;
  • сприяти розвиткові ефективних форм організації навчального процесу і наукових досліджень;
  • допомагати ПВНЗ «НЕУ» в зміцненні матеріально-технічної бази;
  • сприяти регулярним ювілейним зустрічам випускників ПВНЗ «НЕУ»;
  • сприяти налагодженню наукових і ділових зв’язків між ПВНЗ «НЕУ» та організаціями і підприємствами України та інших держав.

Запрошуємо Вас стати членом Асоціації. Кожен член Асоціації має право:

  • висувати кандидатів, вибирати і бути обраним в керівні органи Асоціації;
  • звертатися у керівні і виконавчі органи Асоціації з питаннями, пропозиціями, проханнями, які належать до її компетенції, вимагаючи відповіді на них;
  • брати участь у формуванні робочих груп для реалізації програмних проектів Асоціації.

З повагою,

Ініціативна група

Тел.(0566)68-06-66

Истории от выпускников