УНІВЕРСИТЕТ ПРОХОДИТЬ АКРЕДИТАЦІЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

З 03 червня  по 05 червня 2019 року в ПВНЗ «НЕУ» працює  акредитаційна комісія з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Голова експертної комісії — Вагонова Олександра Григорівна,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємства та публічного управління Факультету менеджменту Національного технічного університету «Дніпропетровська політехніка»        

           Член комісії — Бондар Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського  національного університету будівництва та архітектури.