Розмір плати за навчання

Розмір плати за навчання (на 2022-2023 навчальний рік)

БАКАЛАВР Денна форма навчання Заочна форма навчання
Місяць Рік Місяць Рік
Менеджмент 2 650,00 31 800,00 1 600,00 19 200,00
Облік і оподаткування 2 650,00 31 800,00 1 600,00 19 200,00
Фінанси, банківська справа та страхування 2 650,00 31 800,00 1 600,00 19 200,00
Маркетинг 2 650,00 31 800,00 1 600,00 19 200,00

МАГІСТР

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Місяць Рік Місяць Рік
Менеджмент 1 700,00 20 400,00 1 700,00 20 400,00
Облік і оподаткування 1 700,00 20 400,00 1 700,00 20 400,00

Відповідно до договору про надання освітніх послуг оплата за навчання здійснюється шляхом внесення плати безготівково на р/р „Університету” попередньо до початку кожного навчального періоду (курсу, семестру, місяця).

РЕКВІЗИТИ ДО СПЛАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЍ РАХУНОК
ПВНЗ Нікопольський Економічний Університет
ПАТ АЛЬФА-БАНК
МФО 300346
Розрахунковий рахунок 26008025901001
КОД ЄДРПОУ 20250006
IBAN UA 47 300346 0000026008025901001
До «Призначення платежу»: ПІБ студента та період оплати

БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ТА ІНШІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
 УНІВЕРСИТЕТ НЕ НАДАЄ