Розмір плати за навчання

Розмір плати за навчання (на 2022-2023 навчальний рік)

БАКАЛАВР Денна форма навчання Заочна форма навчання
Місяць Рік Місяць Рік
Менеджмент 1 900 22 800,00 1 900,00 22 800,00
Облік і оподаткування 1 900 22 800,00 1 900,00 22 800,00
Фінанси, банківська справа та страхування 1 900 22 800,00 1 900,00 22 800,00
Маркетинг 1 900 22 800,00 1 900,00 22 800,00

МАГІСТР

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Місяць Рік Місяць Рік
Менеджмент 2 050
24 600,00 2 050 24 600,00
Облік і оподаткування 2 050 24 600,00 2 050 24 600,00

Відповідно до договору про надання освітніх послуг оплата за навчання здійснюється шляхом внесення плати безготівково на р/р „Університету” попередньо до початку кожного навчального періоду (курсу, семестру, місяця).

РЕКВІЗИТИ ДО СПЛАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЍ РАХУНОК
ПВНЗ «Нікопольський Економічний Університет»
АТ ПУМБ
МФО 334851
Розрахунковий рахунок / IBAN  UA 39 334851 0000000026007175084
КОД ЄДРПОУ 20250006
До «Призначення платежу»: ПІБ студента та період оплати

БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ТА ІНШІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
 УНІВЕРСИТЕТ НЕ НАДАЄ