Програми вступних іспитів, фахових випробувань

Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем «магістр» на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Програма вступних випробувань з дисципліни  «Англійська мова» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» освітнього рівня «магістр» з базовою освітою спеціаліста / бакалавра

 Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем «магістр» на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Програма додаткового вступного випробування абітурієнтів з базовою освітою бакалавра/спеціаліста/магістра до ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 075 «Маркетинг»  

Програма фахових вступних випробувань  для вступу на навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»