Cпеціальності

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році

«Облік і оподаткування»

Спеціальність «Облік і оподаткування» надає сучасні знання з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку, уявлення про засади функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю. Маючи диплом фахівця з обліку і оподаткування, випускник в перспективі:

—    кваліфікований бухгалтер;
—    аудитор;
—    ревізор;
—    економіст фінансових підрозділів;
—    керівник (фахівець) банківської установи;
—    керівник (фахівець) податкової служби;
—    фахівець-аналітик з економічних питань;
—    консультант з бухгалтерського обліку і аудиту.

«Менеджмент»

Спеціаліст з менеджменту  займається організацією, плануванням, контролем всіх господарських процесів на підприємстві (організації), приймає відповідні управлінські рішення для стабілізації роботи підприємства (організації) у нестабільних ринкових умовах. Випускник цієї спеціальності може займати наступні посади:
—    менеджер (фахівець) в різних видах економічної  діяльності;
—    керівник (фахівець) функціональних підрозділів;
—    менеджер (фахівець) в апараті органів управління;
—    керівник підприємств, установ, організацій;
—    керівник проектів та програм;
—    менеджер-аналітик.

«Маркетинг»

Спеціаліст з маркетингу розробляє комплекс заходів по виробництву товарів, послуг, які знаходять ринок збуту і максимально можливий попит. Цікава для непересічних людей робота. Маркетолог виконує безліч завдань і робіт, як в офісі, так і за його межами. За рахунок цього немає відчуття рутини і одноманітності. Сприяння гармонійному розвитку, як сфери послуг, так і виробництва, якщо воно має місце бути. Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо вибору або зміни напрямку розвитку всього підприємства в цілому або будь-якого окремого елемента комплексу маркетингу. Участь у розробці маркетингової політики підприємства, створення умов для планомірної реалізації товару або надання послуг. Прогноз обсягу продажів і формування споживчого попиту. Вивчення ринку аналогічних товарів і послуг, аналізується попит і споживання, мотивація, активність конкурентів, тенденції розвитку ринку. Аналіз конкурентного середовища, що враховує зміни, які відбуваються в митній, податковій, ціновій політиці держави, конкурентоспроможність, швидкість реалізації та інші фактори. Забезпечення ефективності підприємницької діяльності, зростання доходів і прибутку.

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійногорозвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Випускники, що отримали дану спеціальність можуть обіймати посади:

 • фінансового директора
 • фінансового менеджера
 • фінансового аналітика
 • начальника фінансового департаменту, відділу
 • фінансового консультанта
 • фінансового контролера
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки
 • спеціаліста банківської установи та інших фінансових установ
 • фахівця страхової компанії
 • економіста та консультанта з податків і зборів
 • економіста з фінансової роботи
 • консультанта з економічних питань
 • податкового інспектора