Наукова бібліотека

          SN3mRPeyzcgОсвіта і бібліотека — ці два поняття з давніх давен невід’ємні одне від одного. Заснування бібліотеки завжди підпорядковане основній меті — пізнанню і навчанню. Тому кожен навчальний заклад розпочинається з бібліотеки — інформаційного і духовного центру.
Нікопольський Економічний Університет для забезпечення інформаційних навчальних та наукових потреб студентів та викладачів має в своєму складі сучасний двоповерховий бібліотечний центр площею 234,85 кв. м . До нього входять читальна зала на 77 робочих місць, конференц-зал, відділ абонементу, відділ періодики та мультимедійних документів , два книгосховища.

HKR_4Bzxqqw
Головним завданням бібліотеки НЕУ є інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів та бібліотечно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів на різних стадіях діяльності: під час навчання, практики, дипломування, написання наукових робіт чи самоосвіти. Виконання його можливе при достатності інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси нашої бібліотеки включають в себе бібліотечні фонди, довідково-пошуковий апарат та вільний доступ до Інтернету. На сьогодні книжковий фонд налічує 37 257 одиниць навчальної та науково-методичної літератури. За своїм змістом фонд бібліотеки є універсальним, наповненим літературою економічного, юридичного, гуманітарного спрямування починаючи з 1992 року. Адже цінність бібліотеки полягає насамперед в багатстві, універсальності та хронологічній глибині її фонду. Бібліотекою започатковано фонд літератури іноземною мовою та фонд збірників наукових праць, матеріалів конференцій та семінарів, фахових досліджень. Предметом особливої турботи бібліотеки є накопичення частини наукового фонду працями професорсько-викладацького складу, підготовлено два видання анотованого бібліографічного покажчика «Науковий доробок Нікопольського економічного університету».В сьогоднішній не простій економічній ситуації, коли загублені гарантії, які надавала держава – централізоване книго забезпечення, фінансування,- надзвичайно важлива роль відводиться доукомплектуванню навчальною літературою, авторами якої є викладачі. Так, з вересня 2012 фонд поповнився 174 одиницями навчальних посібників. Значна роль в оперативному інформуванні користувачів відведена фаховим періодичним виданням, близько 50 назв журналів з хронологією передплати більше 15 років допомагають бажаючим від слідкувати динаміку змін певної науки чи галузі.

M98o6ZX2m4M

         9nW-hJebWQ8aWOlR5Vu7Q8

Якісне інформаційне забезпечення користувачів вимагає високоорганізованого довідково-пошукового апарату. Для орієнтації в масиві інформації ведуться систематичний та алфавітний каталоги, картотека забезпеченості дисциплін навчальною літературою, тематичні інформаційні бази, надаються фактографічні та тематичні довідки, експрес-інформація про нові надходження. Бібліотекою проводяться консультації по засвоєнню алгоритму написання наукових робіт, ознайомленню зі схемами пошуку документів з допомогою ДПА, оформленню списків літератури до наукових робіт. Традиційними вже стали цикли бесід для першокурсників «Знайомство з бібліотекою», засідання філософського студентського клубу, круглі столи з залученням випускників, депутатів місцевої ради та керівників регіону. Для популяризації книжкових джерел діють постійні виставки — перегляди «Нові надходження», «Науковий доробок НЕУ», «Довідкова література до Ваших послуг». Важливим напрямом роботи бібліотеки є культурно-освітня, спрямована на формування світогляду майбутніх фахівців, тому студенти мають змогу поглибити свої знання з народознавства, державотворення, історії та культури України. Так, не залишають байдужими заходи до Всеукраїнського дня козацтва, української писемності, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня соборності, Дня Перемоги. Окрім традиційних форм і методів по організації бібліотечного обслуговування, широко використовуються і новітні. Так, до послуг студентів електронна бібліотека з безкоштовним доступом , постійно діючі 4 сучасних комп’ютери та зона вільного доступу до Інтернету.
Двері бібліотеки завжди відкриті для тих, хто хоче досягти висот в професії, поглибити знання та розширити свій кругозір!

Положення про бібліотеку