Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму Облік і аудит з дисципліни Страхування