Керівництво

Онищук Валерій Олексійович

в.о. ректора університету, кандидат економічних наук.

Онищук В.О.  народився 18 березня 1976 року в с. Лівановка Кустанайської області. У 1997 р. з відзнакою закінчив Казахський інститут споживчої кооперації, за спеціальністю «Фінанси і кредит» . У 2016 році закінчив аспірантуру та захистив  дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобув  науковий ступінь кандидата економічних наук.

 Ткаченко Лілія Геннадіївна

декан, кандидат філософських наук, доцент.

Ткаченко Л.Г.  народилася 20 вересня 1973 року в м.Нікополь Дніпропетровської області. У 1997 р.  закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, за спеціальністю «Дошкільне виховання та мова та література(англійська)» . У 2004 році закінчила факультет післядипломної освіти Запорізького державного університету, кваліфікація філолог-викладач англійської мови, у 2009 році закінчила аспірантуру та захистила  дисертацію та здобула  науковий ступінь кандидата філософських наук спеціальності спеціальна філософія та філософія історії, у 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.