Кафедра «Фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін»

Кафедра «Фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін» забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за всіма напрямами підготовки. 

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання майбутнім економістам, менеджерам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

      Кафедра «Фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін» у своїй учбово-педагогічній діяльності сприяє:

— оволодінню знаннями, що визначають світогляд, грмадську позицію, загальну культуру і відношення до себе і суспільства;

— формуванню історичної свдомості, почуття патріотизму, міжнаціональної злагоди, здатності майбутніх фахівців брати активну участь у вирішенні завдань, що стоять перед країною й уміння бачити пенрспективи подальшого розвитку Україн, як невід’ємної  частини світової історії і цивілізації.