Кафедра «Менеджменту»

1378748382_den_studenta_kartinki_789-211Кафедра «Менеджменту» готує бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки «Менеджмент», «Маркетинг».
Менеджмент (з англ «to manage» – керувати) — наука, яка пояснює чому та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації. 
Науковці в області менеджменту шляхом випробувань та практики в області управління відповідають на питання: Чим виявляється успіх організації?
         Програма спеціальності “Менеджмент” націлена на отримання студентами знань з економіки і управління, здобуття навичок управлінської діяльності, формування основ поведінки і комунікацій. Обравши шлях менеджера, Ви оберете шлях  до самореалізації.
         Оволодіння дисциплінами спеціальності «Менеджмент» передбачає набуття знань за специфічними напрямами економіки, пов’язаними з функціонуванням управлінської сфери діяльності. Дисципліни даного циклу надають можливість студентам:
— оволодіти практичними прийомами і методами управління підприємствами, установами і організаціями реальної економіки та органів місцевого самоврядування;
— освоїти методи та прийоми роботи з виробничими та управлінськими кадрами ;
— детально знати систему сучасного оподаткування та господарське право;
— застосовувати сучасні засоби оргтехніки та інформаційні технології в процесі розробки і прийняття рішень в управлінні;
— навчитись складати та аналізувати бізнес-плани та розробляти заходи по підвищенню конкурентоспроможності підприємств;
— діагностувати фінансовий стан підприємства і, у разі необхідності, здійснювати антикризове управління.
         Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому маркетинг є сьогодні філософією бізнесу.
     Обравши шлях маркетолога Ви зможете реалізувати себе на посадах: начальника відділу з маркетингу; маркетолога підрозділу служби маркетингу; маркетолога-аналітика, консультанта, експерта; маркетолога з ефективності підприємства, комунікативної політики; економіста служби маркетингу, збуту; консультанта з маркетингу та реклами; директора рекламного агентства, начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера; арт-директора; промоутера, консультанта з реклами; директора з логістики; менеджера з логістики; менеджера з реклами; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики.