Кафедра менеджменту

 
 
 
 
 
Кафедра менеджменту   
   Кафедра менеджменту здійснює підготовку бакалаврів та магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітня програма «Менеджмент», спеціальність  073 «Менеджмент».   

 Кафедра менеджменту є випускною кафедрою Нікопольського економічного університету, що на високому рівні здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу. Основна мета створення і діяльності кафедри менеджменту полягає в інтеграції у складі університету в сучасний освітній простір, у задоволенні попиту на підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Викладачі кафедри працюють над удосконаленням методичної бази, розробкою та впровадженням новітніх наукових продуктів, уважно відслідковують зміни законодавства в сфері економіки та управління. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань менеджменту.

Викладацький склад кафедри менеджменту

Микитенко Вікторія Володимирівна завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Корпоративне управління
 2. Менеджмент організацій
 3. Менеджмент
 4. Курсова робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
 5. Переддипломна практика
 6. Дипломування

Ващук Ольга Володимирівна кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Мікроекономіка
 2. Макроекономіка
 3. Економіка підприємства
 4. Економічна теорія
 5. Державне та регіональне управління
 6. Маркетинг
 7. Міжнародні економічні відносини
 8. Міжнародна економіка
 9. Економіка праці та СТВ
 10. Глобальна економіка

Вакараш Вікторія Вікторовна кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність
 2. Логістика
 3. Економічна теорія
 4. Виробнича практика
 5. Навчальна практика

Черниш Ольга Володимирівнакандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Економіка і фінанси підприємства
 3. Управління якістю
 4. Макроекономіка
 5. Регіональна економіка
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Економіка підприємства

Коваленко Наталія Василівнакандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Управління інфраструктурою ринку
 2. Управління конкурентоспроможністю підприємства
 3. Маркетинг
 4. Економічний аналіз
 5. Аналіз господарської діяльності

Вашуленко Олександра Сергіївна — кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Договірне право
 3. Публічне адміністрування

Галькевич Марина Владиславівнакандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Основи підприємницької діяльності
 2. Самоменеджмент
 3. Менеджмент комунікацій