ЗНИЖКИ

fb62cab872fdd64040d4c4accb97df7f1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Надання знижок в оплаті за навчання спрямоване на:

 • соціальний захист найменш захищених категорій населення, які навчаються в університеті за кошти фізичних осіб;
 • стимулювання успішного навчання студентів, їх активної участі в громадському житті університету та роботи із залучення абітурієнтів до вступу в університет.

     Знижки (у відсотковому відношенні до вартості навчання) вводяться в дію наказом ректора університету на встановлений цим положенням термін, за поданням відповідних служб та студентської ради.
       Між Студентом та Університетом укладається Додаткова угода до Договору про надання освітніх послуг на суму (звичайна ціна) та термін, визначений наказом ректора про пільгові умови навчання.
          Студенти, які мають право на декілька знижок, користуються ними сумарно, але не більше 20% від річної вартості навчання, зазначеної в Договорі про надання освітніх послуг.
        Граничний розмір сумарної знижки може бути збільшений ректором за особливі досягнення студента у науково-дослідницькій та профорієнтаційній роботі.
          Дане Положення набирає чинності з моменту його підписання ректором Університету.

ЗНИЖКИ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ

1. Програма «Соціальна категорія»
1.1. На знижку при оплаті за навчання мають право студенти наступних категорій:

 • сироти та діти, які позбавлені піклування батьків;
 •  інваліди дитинства та інваліди 1 і 2 групи;
 • матері (батьки) одинаки;
 • діти з багатодітних сімей (3 і більше дітей);
 • матері, які мають двох і більше дітей віком до 3-х років;
 • особи, яким Законом України передбачено надання пільг при вступі до ВНЗ.

1.2. Вказані категорії студентів мають право на знижку у вартості навчання в розмірі до 20% на рік з наступним пролонгуванням.
1.3. Пролонгування знижок на наступний рік здійснюється при умові:

 • виконання навчального плану у повному обсязі;
 • відсутності академічної заборгованості;
 • відсутності порушення правил внутрішнього розпорядку та умов Договору про навчання.

1.4. Знижка надається за поданням відділу кадрів та наявності документа, що підтверджує право на знижку, а при пролонгуванні — наявності довідки деканату про виконання умов п.1.3.
1.5. Вказаним категоріям рішенням ректора університету можуть бути змінені встановлені Договором терміни оплати за навчання (в разі необхідності).

2. Програма «Сім’я +»
2.1. Право на знижку у вартості навчання мають наступні категорії студентів:

 • 2-є і більше дітей з однієї сім`ї;
 • студенти, прямі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича та їх діти) навчаються в університеті або отримали диплом про вищу освіту у ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»;
 • студенти, які є прямими родичами співробітників університету.

2.2. Вказані категорії студентів мають право на знижку у вартості навчання в розмірі до 15% за перший рік навчання з наступним пролонгуванням.
2.3. Пролонгування знижки на наступний навчальний рік здійснюється при умові:

 • виконання навчального плану у повному обсязі;
 • відсутності академічної заборгованості;
 • закінчення навчального року з середнім балом не менше «добре» (за національною шкалою) та «С» (за шкалою ECTS);
 • відсутності порушень правил внутрішнього розпорядку та Договору про навчання.

2.4. Знижка надається за поданням відділу кадрів та наявності довідки про виконання п.3.3 даного положення (при пролонгуванні).

3. Програма «Корпоративна лояльність»
3.1. Право на знижки в оплаті за навчання мають:

 • абітурієнти, які подали документи про вступ до університету в перші 10 днів з початку роботи приймальної комісії мають право на знижку до 10% (знижка надається після зарахування і оплати за навчання не менш ніж за 3 місяці);
 • абітурієнти, які навчались в одному класі або проживають в одному будинку (під’їзді), чи одному сільському населеному пункті і вступають до університету (не менше 2-х осіб), мають право на знижку в оплаті по 10% кожний;
 • студенти, які навчаються за двома і більше спеціальностями.

3.2. Знижка надається за поданням приймальної комісії університету.
3.3. Термін дії знижки – 1 рік.

4. Програма «Особистий внесок»
4.1. Право на знижки за навчання мають:
4.1.1. Студенти, які беруть участь у профорієнтаційній роботі і забезпечують подачу заяв абітурієнтів для вступу до університету, отримують знижку в оплаті за навчання в розмірі 5% оплати кожного абітурієнта, який вступив до університету;

 • дія пільги надається на один навчальний рік за умови оплати залученими абітурієнтами (студентами) за навчання;
 • дія пільги припиняється з дня відрахування абітурієнта (студента) з університету (без урахування причин відрахування).

4.1.2. Студенти, які приймають активну участь в науково-дослідницькій роботі (підтверджені результатами) мають право на знижки:

 • 20% знижку на оплату за умови публікації статті в фахових виданнях;
 • 15% знижку на оплату за умови публікації статті в інших наукових виданнях;
 • 10% знижку на оплату за умови публікації тез доповідей у збірниках науково-практичних конференцій ПВНЗ «НЕУ»;
 • 20% знижка на оплату надається студентам-переможцям і призерам другого туру студентських олімпіад.

4.1.3. Студенти, які приймають участь у громадському житті університету:

 • переможці міського конкурсу «Студент року» мають право до 10% знижки;
 • студенти, які активно задіяні в організації студентського самоврядування та позааудиторної роботи мають право до 5% знижки.

4.2. Знижка, передбачена п. 4.1.2, надається за поданням завідувачів кафедрами та студентської ради (п.4.1.3) за наявності довідки деканату про:

 • виконання навчального плану у повному обсязі;
 • відсутність порушень правил внутрішнього розпорядку та умов Договору про надання освітніх послуг.

Термін знижки встановлюється ректором Університету.
4.3. За поданням керівників структурних підрозділів ректором університету можуть бути надані знижки в оплаті за навчання (терміном 1-3 місяці) студентам за особистий вклад в забезпечення функціонування та життєдіяльність університету та підвищення його іміджу.