Документи для вступу

Документи, що подаються  абітурієнтом для вступу в Університет для здобуття ОС «Бакалавр»:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Документи, що подаються  абітурієнтом для вступу в Університет для здобуття ОС «Магістр»:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього;
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Можливий вступ за українсько-польською програмою без сертифікатів ЗНО (деталі, звертайтесь до Приймальної комісії ПВНЗ «НЕУ»)

РЕКВІЗИТИ ДО СПЛАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК
ПВНЗ Нікопольський Економічний Університет
ПАТ АЛЬФА-БАНК
МФО 300346
Розрахунковий рахунок 26008025901001
КОД ЄДРПОУ 20250006
IBAN UA 47 300346 0000026008025901001
До «Призначення платежу»: ПІБ студента та період оплати

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ